Fysiotherapie bij COPD

Met ingang van 1 januari 2019 wordt fysiotherapie bij COPD voor patiënten met GOLD II en hoger vanaf de eerste behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. Daar staat tegenover dat het aantal behandelingen waar de patiënt in de basisverzekering recht op heeft, wordt gemaximeerd.

Hoe fysiotherapie helpt bij COPD
Behandeling van COPD is gericht op aanpassing van leefstijl. De behandeling bestaat uit:
– Educatie en training in gedragsverandering
– Aanleren van hoesten, huffen, ademhalings- en ontspanningstechnieken
– Zelfmanagement
– Oefentherapie
– Psychosociale coaching

Dit moet resulteren tot vergroting van spierkracht en uithoudingsvermogen. Hierbij ligt de nadruk op het aannemen van een actieve leefstijl en gedragsverandering.

De behandeling is onder te verdelen in 3 onderdelen
– Informeren, bewustwording en motivatie vergroten
– Persoonlijke oefenprogramma afgestemd op hulpvraag van patiënt
– Sturing naar zelfmanagement en vasthouden leefstijl

Binnen Wijkel Groep wordt de COPD patiënt gezien door master sportfysiotherapeut, actieve revalidatie trainer en psychosociale coach. Oefentherapie wordt aangeboden in speciale COPD patiëntgroepen.

Kijk voor meer informatie op onze COPD-pagina of neem telefonisch contact met ons op via 045 –521 22 24.