Pijnvrij zijn – Fysiotherapie

Home/Zorg nodig/Pijnvrij zijn – Fysiotherapie
Pijnvrij zijn – Fysiotherapie 2017-03-29T14:32:21+00:00

Fysiotherapie

Fysiotherapie Ben Wijkel staat garant voor gedegen en deskundige behandelingen. De praktijk beschikt over moderne apparatuur en biedt een breed scala aan behandelingsmogelijkheden en –methoden met het accent op actieve oefentherapie. Wij adviseren, begeleiden en behandelen bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart, lymfebanen en huid kunnen worden behandeld. Wij leveren maatwerk. Geen enkele cliënt is hetzelfde. Daarom wordt bij iedereen individueel bekeken welke behandelmethode de voorkeur heeft. Wij gaan hierbij uit van recentelijk wetenschappelijk onderzoek.

Een goed contact tussen u en de behandelaar is daarom van groot belang. Zonder vertrouwen en open communicatie wordt het moeilijk een optimaal resultaat te behalen met de behandeling. Samen met ons werkt u aan het herstel van uw gezondheid. Ieder met een eigen verantwoordelijkheid, maar met hetzelfde doel: fysiek en mentaal beter kunnen functioneren.

Verbijzonderingen

Klik op een therapie voor meer informatie:

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds de houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen. Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd.
Manuele lymfedrainage is een specifieke massagetechniek, die gekenmerkt wordt door handgrepen die, met lage druk aangebracht, in een voortdurende, ritmische beweging uitgevoerd worden. Doel is om de functie van het lymfesysteem op een adequate manier te ondersteunen oftewel de afvoer van het lymfevocht te bevorderen. De behandeling bestaat verder, naast het geven van voorlichting en advies, uit oefentherapie.
De oncologische fysiotherapeut richt zich specifiek op de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling. Denk hierbij onder andere aan spanningsklachten, pijn, fibrose, huidveranderingen, contracturen, verminderde mobiliteit, verstoorde lichaamsbeleving, verminderde spierkracht, conditieverlies, spanning, ademhalingsproblemen en vermoeidheid.

Specialisaties

Klik op een therapie voor meer informatie:

Dry needling is een efficiënte behandelmethode bij pijn en stijfheid als gevolg van ‘triggerpoints’ in spieren. Dry needling omvat het inbrengen van een ‘droge’ (acupunctuur)naald, zonder toevoeging van medicatie, in de aangedane spieren.
De McKenzie methode is een oefenmethode voor a-specifieke rug– en nekklachten.
Met of zonder uitstraling in het been, pijn in de bil, nekpijn, pijn in het schoudergebied, hoofdpijn en klachten na een ongeval. Ze komen veel voor en de klachten staan zelfs op de zesde plaats in de top tien van de meest gestelde diagnoses door de huisarts! Veel van deze klachten gaan vanzelf over. Echter de klachten hebben de neiging om vaak terug te komen. En een deel ervan wordt chronisch!
De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen. De achtergrond gedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala van klachten en aandoeningen geven. De gebruikte tape (CureTape) komt qua elasticiteit en gewicht overeen met de menselijke huid. Er wordt dan ook gebruik gemaakt van de elasticiteit van de tape ten opzichte van de elasticiteit van de huid, waardoor de tape een soort ‘liftende werking’ heeft op de opperhuid. Medical Taping wordt toegepast bij:
Nabehandeling van blessures, reduceren van ontstekingen of vochtophopingen (oedeem, maar ook haematomen), houdingscorrecties, behandeling van klachten door overbelasting (zoals RSI, tennis- of golfelleboog).
Deze therapievorm, ontwikkeld in Scandinavië, past de principes uit de trainingsleer toe binnen de medisch aangewezen preventie, therapie en revalidatie maatregelen. De medische trainingstherapie is een onderdeel van de manuele therapie. Waar de manuele therapie een scala aan manuele technieken toepast om de verminderde beweeglijkheid te herstellen is de medische trainingstherapie geschikt om een teveel aan beweging te stabiliseren. De sleutel tot succes bij stabiliseren is het doelgericht trainen van de juiste spieren. Daarnaast wordt de sturing van de bewegingspatronen verbeterd en neemt de belastbaarheid van het gewricht- en spierstelsel structureel toe. Het einddoel is een optimaal functieherstel, waarbij het activiteitenniveau vergroot wordt. Goed functioneren is mogelijk als er een evenwicht is tussen de belastbaarheid en de dagelijkse belasting van de patiënt. Met de medische trainingstherapie kunnen klachten die te maken hebben met houding en beweging en de eventuele beperkingen daarvan worden verholpen. De effectiviteit van deze benadering is aangetoond bij patiënten met chronische lage rugpijn.
Het Mulligan concept is een mobilisatietechniek voor gewrichten. Toepassing van het Mulligan concept geeft vaak spectaculaire verbeteringen bij pijnlijke bewegingsbeperkingen die al wat langer aanwezig zijn. De methode is een samenspel van therapeutische handelingen en gelijktijdig door de patiënt(e) uit te voeren actieve bewegingen. Zelfwerkzaamheid van de patiënt(e) in de vorm van “huiswerkoefeningen” is noodzakelijk om zo snel mogelijk te komen tot een optimaal resultaat.
Toepassing van de methode vindt slechts dan plaats, indien is voldaan aan Mulligan’s belangrijkste stelregel: de manuele interventie van de therapeut moet 100% pijnloos zijn. De techniek wordt door de therapeut samen met de patient tijdens een actieve beweging uitgevoerd. Dit is niet pijnlijk voor de patient! Wordt niet voldaan aan die stelregel, dan is deze behandelmethode niet geschikt om die klacht te behandelen volgens het Mulligan-concept
Het N.D.T.-concept is een concept dat zich richt op mensen met een aangeboren of verworven hersenbeschadiging. Het doel van het N.D.T.-concept is optimaliseren en optimaal houden van de functies en vaardigheden van het individu. De therapie beperkt zich echter niet tot het behandelen van stoornissen, maar zal vooral de beperkingen centraal stellen.
Bij de behandeling gaan we uit van het vermogen van het zenuwstelsel om de mens in staat te stellen zich voortdurend aan te passen aan veranderingen binnen de taak of zijn omgeving.
Looptherapie is samen met een optimale behandeling van de vasculaire risicofactoren de belangrijkste conservatieve behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). De primaire doelstelling van looptraining is het vergroten van de pijnvrije en maximale loopafstand. Onder supervisie van een fysiotherapeut kan de patient mentaal ondersteund worden bij het overwinnen van een eventuele angst voor inspanning, en daarmee de pijn tolerantie verhogen.
Bovendien kan de fysiotherapeut het looppatroon zo nodig corrigeren. De gesuperviseerde looptraining wordt gegeven volgens de KNGF-standaard. Onze praktijk is aangesloten bij het netwerk looptherapie Parkstad.

logo Fysio-Wijkel

Afspraak maken

045 – 521 22 24

Behandellocaties

Bokstraat 67

6413 AS Heerlen

Treebeekstraat 31

6446 XN Brunssum

Ons team in Heerlen Noord
Ons team in Brunssum
Neem contact op

Bekijk ook:

Zij gingen u voor:

Omdat ik MS heb – en bij deze ziekte heb je meestal motorische uitvalsverschijnselen – krijg ik hydrotherapie bij de Wijkel Groep in het zwembad. De oefeningen in het warme water met een bewegingsdeskundige geven een positief gevoel en dragen bij om mij zo lang mogelijk mobiel te houden.
Irene Bessems
Het warme water ontspant dat is fijn bij mijn reumatische klachten. Omdat je gewichtloos bent voelen de oefeningen niet zo zwaar. Door de combinatie hydrotherapie en medische trainingstherapie voel ik mij een stuk fitter, gezonder en ik slaap sinds ik de therapie heb veel beter.
Resie Burggraaff

TOP Zorg

De TOP zorg diensten van Wijkel zijn specialisaties binnen het para-medische werkveld, maar die buiten de normale reguliere fysiotherapie en manuele therapie vallen. De therapeuten zijn jarenlang afzonderlijk geschoold in deze specifieke therapieën en zijn zeer vakkundig. Na 1 tot 3 behandelingen moet er resultaat geboekt zijn.

Klik op een therapie voor meer informatie:

Een manuele behandelmethode die niet uitgaat van standaard bewegingsmodellen waaraan een individu moet voldoen, maar waar het individu zelf als uitgangspunt geldt. Waarbij het individuele klachtenpatroon als behandelmodel wordt gehanteerd. De behandelmethode maakt gebruik van zachte manuele behandeltechnieken waarbij de bewegingen in de gewrichten niet verder worden doorgevoerd dan de fysiologische grens toelaat.
CranioSacraal Therapie is een behandelvorm die allerlei verstoringen of blokkades (fysiek of emotioneel) in het lichaam opheft door gebruik te maken van een aantal uiterst subtiele manuele technieken.
Het Cranio-Sacrale systeem bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg, het dikke vlies dat daaromheen zit (dura mater) en het hersenvocht. Het geheel wordt omgeven en beschermd door de botten van schedel (Cranium) en wervelkolom tot onder aan het stuit of heiligbeen, de botten van het bekken. (Sacrum). Hierin bevindt zich ook het centrale zenuwstelsel.
Met deze therapievorm, die vooral gericht is op het bevorderen van de elasticiteit en ruimte binnen het Cranio-Sacrale systeem, kan een groot aantal klachten van zowel fysieke als emotionele aard worden verholpen of aanmerkelijk verminderen.
In de CranioSacraal Therapie wordt het zelfherstellend vermogen van het menselijk lichaam gestimuleerd. De mens wordt hierbij in zijn geheel gezien.

Mogelijke indicaties:
• hoofdpijnen / migraine
• hoofdpijnen na trauma (b.v. hersenschudding)
• psychosomatische stoornissen
• whiplash
• duizeligheid
• kaakgewricht stoornissen
• tinnitus (oorsuizen)
• chronische nek· en rugklachten
• chronische vermoeidheidsklachten
• hyperventilatie
• depressie
• neus- en voorhoofdsholte problemen
• overspannenheid en burn-out

Dry needling is een efficiënte behandelmethode bij pijn en stijfheid als gevolg van ‘triggerpoints’ in spieren. Dy needling omvat het inbrengen van een ‘droge’ (acupunctuur)naald, zonder toevoeging van medicatie, in de aangedane spieren.
In tegenstelling tot conventionele behandelingsmethodes kan met shockwave-therapie de oorzaak van de pijn rechtstreeks bij de oorsprong worden bestreden, zonder medicatie of chirurgie.
Succesvolle resultaten worden reeds bereikt na enkele behandelingssessies. Heeft u een van deze klachten?

  • Hielspoor (fascitis plantaris)
  • Schouder met beperkte beweeglijkheid (verkalking)
  • Chronische elleboogpijn (tennis-, golferelleboog)
  • Pijn aan de knieschijf
  • Chronische pijn aan de Achillespees (achillodynie)
  • Chronische nek-, schouder- of rugpijn
  • Andere vormen van tendinitis / tendinopathie

Beproefde doeltreffendheid van de shockwaves:
Behoort u tot de talloze patiënten met chronische pijnklachten? Heeft u al verscheidene mogelijkheden geprobeerd om ervan verlost te raken? Injecties, medicatie, fysiotherapie, relaxatiemethodes, enz. Keerde uw pijn ook altijd na korte tijd terug, vaak zelfs erger dan voordien? Diverse wetenschappelijke studies tonen aan dat shockwave-therapie vaak erg goede resultaten geeft. Chronische pijn wordt veelal veroorzaakt door ontstekingen en/of verkalking van een spier, pees of slijmbeurs. Ook verkrampte spieren of spierknopen (triggerpoints) kunnen veel pijn veroorzaken.

Viscerale Therapie is een vorm van therapie die zich letterlijk richt op de inwendige organen van het menselijk lichaam.

Het menselijk lichaam streeft altijd naar een natuurlijk evenwicht tussen lichaam en geest. Raakt het evenwicht door fysieke of emotionele processen uit balans heeft de mens het vermogen dit te herstellen. Wanneer het lichaam niet in staat is om dit onevenwicht te compenseren ontstaan klachten. Een viscerale therapeut kan met het opsporen van de oorzaak en behandeling hiervan een belangrijke rol innemen.

Binnen het menselijk lichaam staan alle structuren via bindweefsel (fascie) onderling met elkaar in verbinding. Huid, spieren, botten, bloedvaten en zenuwen zijn omgeven van bindweefsel. Ook rond de inwendige organen zit bindweefsel. De functie van het bindweefsel is zowel stevigheid maar ook bewegelijkheid bieden aan inwendige organen. Door de onderlinge verbondenheid beïnvloeden alle structuren elkaar, positief of negatief. Zo kan een restrictie in de fascie van een orgaan klachten veroorzaken ergens anders in het lichaam of andersom.

In een viscerale behandeling wordt met gerichte, zachte manuele handgrepen verklevingen of spanningen in het weefsel opgeheven en de beweeglijkheid van het orgaansysteem hersteld.

logo_TOP_REVA_ZORG

Afspraak maken

045 – 521 22 24

Behandellocatie

Beersdalweg 100

6412 PE Heerlen

Ons team in Heerlen
Neem contact op…….

Bekijk ook: