Actief revalideren

Home/Zorg nodig/Actief revalideren
Actief revalideren 2017-03-29T13:30:07+00:00

Makkelijker bewegen

Bij onze revalidatie worden de basisprincipes van adaptatie, trainingsleer en functionele analyses besproken. De actieve revalidatie staat op de voorgrond. Op basis van een functionele analyse van de motorische eigenschappen en de fysiologische adaptatie mogelijkheden van het menselijk organisme en bewegingsapparaat, wordt een revalidatieopbouw besproken. Géén vaste programma’s of schema’s, maar een op het individu afgesteld schema, waarin de doelstellingen van de cliënt centraal staan.

Regelmatig bewegen heeft een gunstig effect op uw algemene gezondheidstoestand. Dit geldt voor iedereen, maar zeker ook voor mensen met een chronische aandoening. Bewegen is voor deze groep mensen echter een grotere opgave dan voor de “gezonde” Nederlander. Om die reden bieden wij als praktijk onze expertise aan op het gebied van beweegprogramma’s speciaal voor mensen met chronische aandoeningen.

Klik op een doelgroep voor meer informatie:

Bij start van de revalidatie worden de kenmerken van kraakbeen besproken. Aan de hand van deze functionele beschrijving, komen de invloeden van beweging, voeding, medicamenten en training aan de orde. Belastbaarheid van kraakbeen en functionele adaptatiemogelijkheden vormen de basis van de revalidatie, welke via een functionele analyse, tot een op de patiënt afgestemd trainingsprogramma zullen leiden. Voedingstechnische aspecten komen eveneens aan de orde.
Het Beweegprogramma COPD is speciaal ontwikkeld en aanpast voor mensen met COPD. Het doel van het beweegprogramma is u te leren dagelijks voldoende te bewegen en vooral te blijven bewegen om zo uw gezondheid te verbeteren. U doorloopt het programma samen met uw fysiotherapeut. U leert verantwoord bewegen, zodat u daarna zelfstandig uw conditie op peil kan houden. Het beweegprogramma is aangepast aan uw persoonlijke situatie. Tijdens het programma heeft u regelmatig individuele gesprekken met uw fysiotherapeut. Verder is het beweegprogramma in groepsverband, met mensen die ook bekend zijn met COPD. In de groep kunt u elkaar steunen en stimuleren en ervaringen uitwisselen. Het beweegprogramma duurt in totaal twaalf weken voor mensen met milde of matige COPD.(afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekeringen). Voor mensen met ernstige COPD kan een ander behandelprogramma en bijbehorende vergoeding van toepassing zijn.
Deze training is geschikt voor iedereen die te maken heeft met een vorm van diabetes. Het programma wordt op maat gemaakt afhankelijk van conditie en algemene gezondheid. Door regelmatig te bewegen neemt de hoeveelheid glucose in uw bloed af en tegelijk gaat de insuline beter werken. U heeft daarom minder insuline nodig. U moet dan nog steeds spuiten of medicijnen gebruiken, maar toch: het lichaam maakt beter gebruik van de insuline die u spuit. De training is erop gericht om uw huidige klachten te verminderen. Tevens willen wij anticiperen op diabetesspecifieke problemen in de toekomst. Zo zal de samenhang tussen bewegen, voeding en gewicht uitgebreid aan bod komen.
De revalidatie is voor cliënten die bekend zijn met hartklachten of hieraan zijn geopereerd. Het vanzelfsprekende vertrouwen in uw eigen lichaam is vaak verminderd. Hartrevalidatie stelt u in staat uw dagelijks leven weer op te pakken en voort te zetten binnen uw eigen grenzen en mogelijkheden. U leert naar uw lichaam te luisteren, ermee om te gaan en weer op te vertrouwen. De training begint met een onderzoek. Hierin worden uw mogelijkheden, beperkingen en wensen in kaart. Als onderdeel van het onderzoek zult u een fietstest op een hometrainer uitvoeren onder begeleiding van een fysiotherapeut. Afhankelijk van de ernst van uw aandoening, uw mogelijkheden en uw wensen bieden wij u een trainingsprogramma aan. Dat varieert van het volgen van groepstrainingen tot een uitgebreid individueel trainingsprogramma.
De revalidatie van deze doelgroepen wordt via een aantal stappen (kaarten) de belastbaarheid van de patiënt opgebouwd. In de revalidatie wordt op basis van functionele diagnostiek het probleem van de patiënt geanalyseerd en een voor de patiënt functioneel actief revalidatieprogramma opgesteld.
Een opvallend kenmerk van MS en Parkinson is een verslechterde aansturing van de spieren vanuit de hersenen, waardoor bewegen steeds moeilijker wordt. Zelfs gedurende de dag kunnen goede en slechte momenten elkaar afwisselen. Sportief bewegen laten de ziekte van Parkinson en MS niet verdwijnen. Maar regelmatig bewegen heeft wel een positief effect op de gezondheid. Voldoende lichaamsbeweging verlaagt de kans op diverse andere ziektebeelden, zoals o.a. hart – en vaatziekten, overgewicht, suikerziekte en botontkalking. Bovendien gaat het bijkomende problemen tegen zoals stijfheid in de gewrichten, verslapping van de spieren, etc. Voldoende beweging leidt tot een betere conditie, sterkere spieren en sterkere botten. Daarnaast kunnen ook de coördinatie, reactievermogen, evenwicht, loopvaardigheid en lenigheid verbeterd worden. Wij houden rekening met het individuele niveau van de deelnemer. Bevindt U zich in de ‘beginfase’ van de ziekte, dan gelden voor U min of meer dezelfde regels als voor andere ‘gezonde’ sporters: goede begeleiding en een op U afgestemde vorm van bewegen zullen het risico op blessures beperken.
Bij de revalidatie van osteoporose wordt aan de hand van de histologie, fysiologie en aanpassingsmogelijkheden van de botstructuren de “pathologie” van osteoporose uitgelegd. Op basis van de adaptatiemogelijkheden van bot, de invloeden van training en voeding op de processen die de vorming van bot bepalen, worden de trainingsmogelijkheden, alsmede de preventie van dit probleem besproken. Daarna zal uw unieke individueel aangepaste revalidatieschema van start gaan.
Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 200 verschillende aandoeningen aan het bewegingsapparaat, voornamelijk de gewrichten. Wetenschappelijk is onderbouwd dat bewegen binnen de grenzen van het lichaam de klachten vermindert. Dit houdt in dat de aandoening als zodanig niet verdwijnt maar de kwaliteit van het dagelijks functioneren toeneemt. Na een individuele intake wordt samen met u een trainingsplan gemaakt. Hierin kunt u aangeven wat u verwachtingen zijn van de training en wordt met u besproken of deze doelstelling bereikt kan worden. Er wordt informatie gegeven over de reumatische aandoening en wat u zelf kunt doen om (de gevolgen van) reuma te voorkomen. Na een individuele intake wordt samen met u een trainingsplan gemaakt. Hierin kunt u aangeven wat u verwachtingen zijn van de training en wordt met u besproken of deze doelstelling bereikt kan worden.

Afspraak maken

045 – 521 22 24

Behandellocaties

Bokstraat 67

6413 AS Heerlen

Beersdalweg 100

6412 PE Heerlen

Ons team in Heerlen Noord
Ons team in Heerlen
Neem contact op

Bekijk ook:

logo_TOP_REVA_ZORGlogo Fysio-Wijkel