Verzuim voorkomen

Home/Werkgever-Overheid/Verzuim voorkomen
Verzuim voorkomen 2017-03-29T13:30:07+00:00

Voorkomen is beter dan genezen

Past het werk bij de huidige gezondheidssituatie, is de fysieke en mentale belasting van het werk in evenwicht met de fysieke en psychische kracht van de medewerker? Om verzuim te voorkomen kan raadzaam zijn om de werksituatie van uw medewerker te laten onderzoeken. Op deze manier kunt u als werkgever vroegtijdig signalen herkennen en tijdige ondersteuning bieden, zodat de kans op verzuim klein blijft.

Klik op een onderwerp voor meer informatie over de mogelijkheden:

Om te kunnen beoordelen hoe fit, mentaal en fysiek, een medewerker is wordt de intake gedaan door een arbeidsfysiotherapeut. Dit kan alleen een fysieke intake zijn, waarbij de huidige fysieke klachten en de fysieke belastbaarheid in kaart worden gebracht. Dit gebeurt aan de hand van een vraaggesprek, fysieke vragenlijsten en aanvullend fysiotherapeutisch onderzoek met de daarbij behorende fysieke testen. Aanvullend bieden wij de mogelijkheid om deze gegevens aan te vullen met een specifiek arbeidsbelastingsonderzoek (zie Functioneel capaciteitsonderzoek). Vaak is er sprake van een combinatie van zowel fysieke als mentale klachten. Daarom wordt een zogenaamde multidisciplinaire intake het meest aangevraagd en uitgevoerd. De mentale intake test uitgebreid de actuele mentale belastbaarheid, waarbij stressbronnen op sociaal, privé en werkgebied in kaart worden gebracht. De intake bestaat uit een vraaggesprek met de life coach en aanvullende psychologische vragenlijsten. De bevindingen van zowel de fysiotherapeut als de mental coach worden in een uitgebreid rapport en offerte verwerkt.
Gezond werken en een gezonde werkplek begint met een deskundig en praktisch werkplekonderzoek. Een werkplekonderzoek is tevens een onderzoek wat gewenst is in het geval dat er een probleem (te verwachten) is of als er lichamelijke klachten (dreigen) rondom een werkplek. Uit het onderzoek volgen tips en adviezen. U voorkomt daarmee verzuim. Het onderzoek bestaat uit een ergonomisch onderzoek en onderzoek naar bewegingsgedrag door een arbeidstherapeut. Hieruit volgt een ergonomisch advies.
Het productieniveau binnen elke organisatie hangt nauw samen met de vitaliteit van het personeel. Immers: hoe vitaler uw medewerkers zijn, hoe beter zij bestand zijn tegen werk- en prestatiedruk. TOP Reïntegratie Wijkel verzorgt training die gericht zijn op het verbeteren van de vitaliteit van de medewerkers. Dit kan individueel of in groepsverband plaatsvinden. Daarnaast is het binnen een organisatie van belang dat naast goed materiaal en hulpmiddelen, de medewerkers voldoende kennis hebben van een correcte arbeidshouding bij het gebruik van deze. Naast werkwijze kunnen ook organisatie van werk en het tijdig nemen van herstel cq rust monenten of voedingsadvies een aandachtspunt zijn. Onze arbeidsfysiotherapeut komt op locatie en kan volgens de laatste wetenschappelijke bevindingen op het gebied van ergonomie gericht advies geven en aanpassingen aanbrengen.
Wat moet mijn werknemer kunnen om zijn functie uit te kunnen voeren? In het FCE Rapport wordt een arbeids-belastbaarheidsprofiel voor een werkdag weergegeven. De fysieke mogelijkheden worden in de conclusies weergegeven. Hieruit worden aanbevelingen gedaan voor reïntegratie, interventie of preventie (training/scholing). Het FBO (functioneel belastings onderzoek) vindt veelal plaats op de werkvloer van de cliënt (werkplekbezoek). Hierdoor kan er een duidelijk inzicht worden verkregen in de arbeidsbelasting van de cliënt. De arbeidsbelasting wordt in een belastingsprofiel weergegeven. Door gebruik ten maken van een combinatie FCE/FBO kan er een uitspraak worden gedaan over de momentane belastbaarheid van de cliënt en de werkbelasting waaraan de cliënt onderhevig is.

Afspraak maken

045 – 521 22 24

Behandellocatie

Beersdalweg 100

6412 PE Heerlen

Of op locatie klant

Ons team in Heerlen
Neem contact op

Bekijk ook:

logo_TOP